Institutul Român de Educație a Adulților (IREA) și este formată dintr-un consiliu director compus din membrii fondatori UNIVERSITATEA DE VEST DIN TIMIȘOARA – FACULTATEA DE SOCIOLOGIE ȘI PSIHOLOGIE, INSTITUTUL SOCIAL ROMÂN BANAT – CRIȘANA Timișoara, INSTITUTUL GERMAN DE EDUCAȚIA ADULȚILOR DIN BONN.

 

Din punct de vedere organizatoric, Institutul Român de Educație a Adulților (IREA) are 3 departamente (de cercetare, de programe educaționale de financiar-administrativ), fiecare având un anumit număr de membri voluntari și un coordonator.

Întreg personalul instituției are o vastă expertiză în implementarea cu succes a unui număr însemnat de proiecte cu caracter cultural și educațional la nivel național și internațional.

 

Motivația: După succesul înregistrat în implementarea centrelor comunitare de învățare permanentă în Regiunea de Vest și a dezvoltării de competențe și îmbunătățirea nivelului de educație al adulților în cadrul acestor centre, prin acest proiect IREA dorește să se adreseze și componentei de tineret prin activități ce au ca obiectiv pe termen lung reducerea disparităților economice, sociale și educaționale în zonele rurale din Regiunea de Vest a României.

 

Experienţa în domeniul administrării altor programe/proiecte similare:

În ceea ce priveşte expertiza pe care o are în implementarea acestui proiect,  IREA dezvoltat în parteneriat cu alte țări, peste 60 de proiecte europene, naționale și locale care au vizat  învățare și dezvoltare comunitară, învățarea de-a lungul întregii vieți (lifelong learning), învățarea  intergenerațională și îmbătrânirea activă cum ar fi:

 • Centre Comunitare de Învățare Permanentă – CCIP
 • Festivalul Șanselor Tale – FST
 • Resurse Educaționale Deschise – OerUp
 • Rețeaua Europeană pentru Învățarea Intergenerațională – ENIL
 • Învățare și Dezvoltare Comunitară- SBS
 • Influența noilor tehnologii media asupra dezvoltării educației adulților – MEDIA
 • Platforma europeană pentru mobilitatea studenților – MOBIBLOG
 • Învață cum să-ți găsești un loc de muncă din experiențele împărtășite în comunități virtuale –L@JOST
 • Crearea unei afaceri în era digitală – dezvoltarea compentențelor antreprenoriale pentru tinerii europeni prin eMentorat – CReBUS

 

 1. Centre Comunitare de Învățare Permanentă – CCIP

O abordare integrată pentru reducerea disparităților economice, sociale și educaționale în zonele rurale din Regiunea de Vest a României.

SCOPUL GENERAL al proiectului este de a îmbunătăți accesul la educație pentru adulții dezavantajați din mediul rural, prin înființarea a 4 Centre Comunitare de Învățare Permanentă, în regiunea de Vest din România.

Organizația aplicantă și coordonatorul acestui proiect este IREA avându-i ca parteneri pe: Federația Elvețiană pentru Educația Adulților (SVEB), Fundația Româno – Germană (FRG) și Fundația Centrul de Asistență Rurală (CAR).

 

 1. Festivalul Şanselor Tale.

Anual IREA dezvoltă Festivalul Șanselor Tale, ce are ca scop promovarea consumului de cultură ca formă de educaţie pe tot parcursul vieţii, în rândul locuitorilor din orașul Timișoara. Festivalul a ajuns la ediția a V-a

 

 1. Skills for Social Entrepreneurship – Proiect KA105 Eramus+, coordonator IREA

 

 1. Storytelling aplicat în training – T-Story (2012-2014)

Proiectul este realizat de șapte instituții din șapte țări din Europa. Proiectul T-Story urmărește să popularizeze narațiunile și narațiunile digitale ca metodă de predare printre entități conectate cu educația formal și informal la toate nivelele si de-a lungul întregii Europe. Instumentele dezvoltate care servesc la promovarea acestei metode sunt cursul digital și ghidul care se adresează profesorilor, educatorilor și tutorilor.

Obiectivul general al proiectului T-Story este se a promova o utilizare mai largă a Storytelling-ului și a Digital Storytelling-ului în educație și formare în Europa, la toate nivelele, prin dezvoltarea unui curs digital și a unui ghid destinate educatorilor, profesorilor și tutorilor.

T-Story urmărește a crește dezvoltarea de abilități și cunoștiințeehnicilor de tip digital storytelling, în fapt a învăța storytelling prin intermediul storytelling-ului.

 

 1. Validarea competenţelor psiho-pedagogice ale formatorilor pentru adulţi dobândite în context non-formal şi informal VINEPAC (2014-2016) – VINEPAC – nr: RO/06/C/F/TH-84201, coordonat de IREA.

Parteneri: Universitatea din Bucureşti, Consiliul National de Formare Profesională a Adulţilor, ENESAD – National school of higher agronomy studies (Franţa),  GWU – General Worker’s Union, Universitatea Barcelona-CREA (Spania), Institutul German de Educaţie a Adulţilor (Bonn), IREA – Institutul Român de Educaţie a Adulţilor.

Scopul principal al proiectului VINEPAC a fost crearea unui set de instrumente pentru validarea competenţelor reale ale formatorilor. Pachetul de instrumente dezvoltat în cadrul proiectului VINEPAC: Manual pentru utilizarea Validpack pentru validarea competenţelor psiho-pedagogice ale formatorului pentru tineri si adulţi este unic în Europa.

Ghidul evaluatorului însoţeşte Manualul pentru utilizarea Validpack, propunându-şi să ofere evaluatorului extern câteva sugestii cu privire la modul de desfăşurare a evaluării externe,  modalităţile de sprijinire a formatorului de-a lungul întregului proces de validare şi serviciile de consiliere oferite formatorului pentru dezvoltarea carierei sale.

 

 1. STRAIGHTEN BASIC SKILLS – ( perioada septembrie 2014 – august 2017)

Strategia de creștere a gradului de conștientizare și îmbunătățire, generalizare și sprijinire a abordării nevoilor europene de deținere a competențelor de bază – STRAIGHTEN BASIC SKILLS este un proiect european susținut prin programul Erasmus+ ce alătură un număr de 6 organizații  din Austria, Franța, Germania, Norvegia, Marea Britanie și Romania, într-un parteneriat  focusat pe factorii de succes din cadrul dezvoltării competențelor de bază ale tinerilor.

 

Capacitatea resurselor umane de a asigura desfăşurarea programului/proiectului la nivelul propus:

 

Institutul Român de Educație a Adulților (IREA) beneficiază de resursă umană proprie, instruită în managementul de proiect. Deasemenea, institutul are un număr de 15 voluntari proactivi cu experiențe în domeniul ONG dobândite prin participarea și implicarea în organizarea a astfel de inițiative culturale.

 

Membri IREA împreună cu voluntarii din cadrul orgaizației cât și cei ai organizaților partenere au diferite experiențe și abilități profesionale, însă valori și vizuni asemănătoare, astfel încât se completează reciproc contribuind la omogenizarea resursei umane în vederea implementării cu succes a acestui proiect.

 

 1. Coordonator de Proiect: va fi direct responsabil de desfășurarea proiectului în conformitate cu obligațiile contractuale și va participa la: planificarea și organizarea proiectului, coordonarea echipei de proiect, la evaluarea, monitorizarea și raportarea proiectului.
 2. Coordonator Marketing&PR: va fi responsabil de redactarea comunicatelor de presă, de conceperea materialelor de informare, va realiza platforma online de comunicare, va păstra legătura cu toți partenerii, va păstra legătura cu toți participanții.
 3. Coordonator Financiar: va respecta legea în privința operațiunilor financiare corecte, va relaționa cu banca, și va furniza date financiare corecte în toate documentele proiectului, va aduce eventuale ajustări în cadrul bugetului; va aproba cheltuieli.

4.         Coordonator Marketing: va urmări gradul de participare la program, vizibilitate prin presă, promovarea în mediile on-line și în presă, realizarea și montarea materialelor audio-video.