TEMA: Stimularea participării tinerilor la viața societății

PRIORITATEA: Informarea și consilierea profesională a tinerilor, precum și dezvoltarea de activități vocaționale.

 

SCOP: Consilierea tinerilor din Județele Timiș, Arad, Caras-Severin, Hunedoara pentru dezvoltarea aptitudinilor vocaționale în vederea orientării în carieră.

 

Principala activitate a proiectului este implementarea unui program activități de informare și consiliere profesională a tinerilor. Activitățile au în vedere compatibilizarea între resursele, aspirațiile sau interesele personale și oferta reală din domeniul educației și integrării profesionale. Accentul va fi pus pe identificarea scopurilor, aptitudinilor consiliaţilor, precum și pe acționarea asupra acestora în vederea luării unei decizii profesionale informate, bazată pe înțelegerea de sine și a opțiunilor comportamentale disponibile.

 

Impactul asupra participanților:

Acest proiect va avea un impact substanțial în special în rândul celor 100 de participanți- elevi, care participă la atelierele de lucru. Impactul asupra participanților se traduce în primul rând prin rezultatele de învățare dobândite:

– Identificarea caracteristicilor personale (vise, interese, aptitudini, valori) si corelarea lor cu optiunile de educatie, instruire si muncă.

– Demonstrarea abilitatilor, pentru a construi relatii pozitive in viata (scoala, familie, prieteni) si munca, precum si flexibilitatea de a accepta diferentele si schimbarile.

– Dezvoltarea unui concept pozitiv pentru a raspunde la diferente, precum si la schimbarile intalnite in viata si in campul muncii

– Dezvoltarea responsabilităţii faţă de propria carieră profesională.

– Dezvoltarea abilităţilor de a căuta și selecta din surse diverse acele  informații menite să sprijine alegeri profesionale potrivite

– Dezvoltarea abilităţilor de promovare a imaginii proprii.

– Cunoaşterea modalităţilor de informare cu privire la cerinţele şi oferta pieţei muncii.

– Cunoaşterea standardelor de comportament profesional specific anumitor domenii

 

De asemenea, se așteaptă ca impactul să vizeze dezvoltarea personală, îmbunătățirea competențelor legate de munca în echipă, comunicare, competențele sociale și civice, asumarea de inițiativă și responsabilitatea, să devină mai sociabli şi capabili să găsească un loc de muncă într-un mod mai ușor. De asemenea, acest impact va fi apoi transferat la nivel local, deoarece participanții vor împărtăși competențele dobândite cu alți tineri.

 

 

PROBLEMA IDENTIFICATĂ: Încă din perioada liceului tinerii nu au un orizont clar cu privire la carieră și nu știu dacă au aptitudini ce ar putea fi valorificate.

 

Conform raportului de cercetare publică al Fundației Friedrich-Ebert-Stiftung România Tinerii în România: griji, aspirații, atitudini și stil de viața (2015), această problemă este consecința a mai multor contexte din societatea românească. Aproape trei sferturi dintre tinerii de 14-29 de ani și 50% dintre tinerii de peste 18 ani din România locuiesc cu părinții, iar acest fapt se explică, în principal, prin lipsa oportunităților economice sau sociale pentru aceștia. Tinerii nu sunt încurajați și nici nu au șansa de a părăsi casa părinților și a-și începe propria viață de la 18 ani sau după terminarea liceului/școlii. Tinerii din mediul rural şi cei din regiunile sărace au şanse mai scăzute să termine şcolile post-liceale sau să urmeze studii universitare. Dependența de familie reprezintă una dintre cauzele pentru care tinerii cu vârstele peste 18 ani nu au vocații și aspirația spre o viață independenă – tinerii sunt nesiguri pe ei.

 

Tinerii sunt nemulțumiți de sistemul educațional: 1 din 3 consideră că educația din școli este plictisitoare, grea, prea teoretică, nu le oferă perspective de viață, mai mult decâ atât, tinerii se simt stresați la școală.

 

Ca să câştige bani pentru a se întreţine sau pentru a-şi întreţine familiile, tinerii se văd nevoiţi să aleagă munca în locul şcolii. Dorinţa de a începe munca a determinat ieşirea din sistemul de educaţie (liceu) pentru aproape un sfert din tineri, ponderea fiind mai pronunţată în rândul tinerilor din mediul urban.

 

Dorința unui loc de muncă în detrimentul școlii este determinată și de dorința de a se dezvolta, din moment ce școala nu a reușit să facă acest lucru. Conform raportului, tinerii se simt nemulțumiți la locul de muncă, deoarece acesta nu corespunde cu pasiunile lor; tinerii susțin că nu se dezvoltă la locul de muncă și sunt adesea nemulțumiți. Prin urmare, perspectiva tinerilor cu privire la o viață fericită și implinită prin activitatea profesională practicată este una pesimistă.