SCOP: Consilierea tinerilor din Județele Timiș, Arad, Caras-Severin, Hunedoara pentru dezvoltarea aptitudinilor vocaționale în vederea orientării în carieră.

 

Principala activitate a proiectului este implementarea unui program activități de informare și consiliere profesională a tinerilor. Activitățile au în vedere compatibilizarea între resursele, aspirațiile sau interesele personale și oferta reală din domeniul educației și integrării profesionale. Accentul va fi pus pe identificarea scopurilor, aptitudinilor consiliaţilor, precum și pe acționarea asupra acestora în vederea luării unei decizii profesionale informate, bazată pe înțelegerea de sine și a opțiunilor comportamentale disponibile.

 

Obiective:

  1. Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de educație și muncă pentru 80 de tineri de liceu din Județele Arad, Hunedoara, Caras-Severin, pe o durată de 1 lună.
  2. Dezvoltarea competențelor a 80 de liceeni din Județele Arad, Hunedoara, Caras-Severin, pe o durată de 1 lună în vederea dezvoltării personale
  3. Dezvoltarea abilităților a 50 de liceeni din Județul Timiș, pe o durată de 1 luni în vederea dezvoltării profesionale și vocaționale.

Prin scopul propus, proiectul răspunde obiectivelor Strategiei Naţionale în domeniul politicii de tineret 2015-2020:

 

A.

Domeniul: Cultură și Educație Non-formală

Obiectivul: 1.4. Asigurarea unei mai bune relevanţe practice a abilităţilor dobândite prin educaţie formală și non-formală.

Direcția de acțiune: a. Orientarea educaţiei non-formale cu preponderenţă către domenii care asigură buna integrare socială a tinerilor şi manifestarea lor mai activă şi mai responsabilă: educaţie pentru cetăţenie şi cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor ce le revin ca tineri şi ca viitori adulţi, educaţie şi orientare antreprenorială timpurie, educaţie pentru muncă, educaţie pentru un stil de viaţă sănătos, educaţie parentală şi educaţie a părinţilor etc;

 

Domeniul: Muncă și antreprenoriat

Obiectivul: Asigurarea unor şanse mai bune de acces şi de menţinere pe piaţa muncii a

tinerilor, prin însuşirea şi dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor

Direcția de acțiune: Sprijinirea tinerilor în vederea menţinerii pe piaţa muncii, prin asigurarea de consiliere şi orientare în carieră de calitate, formare la locul de muncă, internship şi ucenicie de bună calitate plătite, care să răspundă abilităţilor şi intereselor acestora;

 

În ceea ce privește Programul de guvernare 2018 – 2020, proiectul răspunde măsurii  domeniului de tineret Implementarea programului național de consiliere și orientare în carieră în parteneriat cu Ministerul Muncii și Ministerul Educației.